dr Svetlana Masgutova

Twórca metody MNRI®

dr Svetlana Masgutova

dyrektor

Doktor psychologii rozwojowej i edukacyjnej, dyrektor Międzynarodowego Instytutu dr Svetlany Masgutovej (Polska) oraz Svetlana Masgutova Educational InstituteT for Neuro-Sensory-Motor and Reflex Integration (USA).

Absolwentka Instytutu Psychologii Ogólnej i Rozwojowej Rosyjskiej Akademii Edukacji. Doktorat z zakresu psychologii rozwojowej. Jest autorką ponad 100 prac naukowo-praktycznych.

I
Dr Masgutova jest twórcą nowego interdyscyplinarnego programu – neurosensomotorycznej integracji schematów odruchów niemowlęcych i stałych.
I

Z jej doświadczeń korzystają specjaliści w 40 krajach na świecie. Za skuteczną pracę i entuzjazm otrzymała 12 nagród i wyróżnień uniwersyteckich i Rosyjskiej Akademii Edukacji.

I

W 1996 roku została uhonorowana międzynarodową nagrodą Fundacji Kinezjologii Edukacyjnej w Stanach Zjednoczonych.

„You Are a Winner – Trauma Recovery – A New Choice Through Natural Developmental Movement”

W roku 2007 jej publikacja „You Are a Winner – Trauma Recovery – A New Choice Through Natural Developmental Movement”, otrzymała stanową nagrodę (USA) „Iowa 2007″ wydawnictwa 1st World Publishing.

W 2008 roku została wyróżniona za wyjątkowe osiągnięcia w latach 2007-2008 przez Madison Who’s Who” (USA).

Dzięki skuteczności jej programów w USA i Kanadzie powstały organizacje rodziców dzieci z wyzwaniami (ponad 700 osób) oraz specjalistów fizjoterapeutów, rehabilitantów, psychologów, specjalistów od SI, biofeedback, terapii słuchu i wzroku, lekarzy.

Wykładowca

Dr Svetlana Masgutova jest aktywnym wykładowcą na uniwersytetach i akademiach edukacyjnych i medycznych.

Współpracuje z kilkoma Fundacjami na rzecz dzieci, sponsoruje i wspiera naukowe konferencje i imprezy skierowane na pomoc dzieciom w Polsce, USA i Kanadzie.

 

Życie prywatne

Prywatnie jest osobą pełną ciepła i miłości, z ogromną pasją i zaangażowaniem zajmującą się wspieraniem rozwoju ruchowego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego.

Motto jej życia: „Prawdziwa miłość – to aktywna miłość, która uczy kreować szacunek i daje narzędzia do budowania szczęścia”

MNRI® - Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej