⚠ Już w sprzedaży ⚠ – 🧤 Rękawiczki Arteterapeutyczne 🧤

✋ Rozwój manualny ręki – odruch chwytny ręki na podstawie metody dr Svetlany Masgutovej ✋

🔝 Naturalne wzrastanie dziecka związane jest z przejściem poprzez określone fazy rozwojowe. Ręka przechodzi również swój rozwój. Jednym z elementów tego rozwoju jest odruch chwytny ręki opracowany przez dr Svetlanę Masgutovą. Każdy z odruchów posiada swoją reprezentację w mózgu i odpowiada za rozwój wielu funkcji psychofizycznych dziecka. Ważna jest kolejność kształtowania się faz i wariantów odruchu chwytnego ręki. Jeśli dziecko wykazuje deficyt w tym zakresie, powinniśmy wspomóc je poprzez pracę terapeutyczną lub arteterapeutyczną 🔝

🎭 Doskonałą pomoc w tym zakresie stanowią prezentowane rękawiczki, które wspomagają rozwój odruchu ręki wykorzystując element zabawy teatralnej i dramowej 🎭

👩‍🎨 Rękawiczki Arteterapeutyczne są autorskim pomysłem Pani Koryny Opali -Rybki 👩‍🎨

🔎 Zapraszamy do sklepu: 🔎
👉 https://masgu.com/sprzet-rehabilitacyjny/ 👈