Współpraca z Fundacją Ernst & Young i wspólny projekt wsparcia terapeutycznego dla dzieci z FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders) oraz zaburzeniami neurorozwojowymi, które są wychowywane w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka przebiega pomyślnie i jesteśmy zachwyceni naszymi małymi podopiecznymi 

Głównym celem współpracy obu organizacji jest zbudowanie indywidualnych programów terapeutycznych dla dzieci z FASD oraz zaburzeniami neurorozwojowymi w oparciu o autorską metodę MNRI. Podczas terapii dzieciom towarzyszą opiekunowie/rodzice zastępczy, którzy podczas indywidualnej pracy metodą MNRI uczą się od ekspertów, w jaki sposób zmniejszać deficyty rozwojowe przyjętych dzieci. Na koniec każdy otrzyma indywidualnie dobrany plan pracy do realizacji w domu 

 Projekt cieszy się ogromnym powodzeniem i liczymy, że kolejni mali pacjenci trafią w ręce naszych terapeutów 

Więcej informacji o turnusach znajdziecie tutaj:
 https://masgu.com/turnusy-warszawa/ 

oraz na stronie Fundacji:
 http://www.ey.com/…/fundacja–pomoc-psychologiczna–zrozumi… 

Zapraszamy