💛 2⃣ edycja projektu dzięki partnerstwu z Fundacją EY 💛

Projekt jest dedykowany dzieciom z rodzin zastępczych, z zaburzeniami neurorozwojowymi w tym z:

☑ FASD,
☑ ADHD,
☑ opóźnionym rozwojem psychomotorycznym i umysłowym, ☑ autyzmem,
☑ spektrum autyzmu,
☑ zespołem Aspergera,
☑ specyficznymi trudnościami w nauce.

☝Podczas turnusu dzieciom towarzyszą opiekunowie/ rodzice zastępczy, którzy podczas indywidualnej pracy terapeutycznej uczą się od naszych terapeutów, w jaki sposób zmniejszać deficyty rozwojowe u dzieci ☝ 📝

Nasi specjaliści w pierwszym dniu turnusu skupiają się na:

✅ indywidualnym doborze technik pracy z dzieckiem,
✅ zidentyfikowaniu najpilniejszych obszarów do pracy terapeutycznej,
✅ poznaniu trudności i możliwości dziecka.

👩‍⚕ Na podstawie konsultacji dla każdego dziecka zostanie ułożony indywidualny program pracy terapeutycznej, który uzupełniony o materiały edukacyjne zostanie przekazany do realizacji przez rodzica/opiekuna w domu 👩‍⚕

🙋‍♂🙆‍♀ Turnus terapeutyczny MNRI® ma charakter stacjonarny i odbywa się w siedzibach Instytutu dr S. Masgutovej w Warszawie i Wrocławiu 🙋‍♂🙆‍♀

Więcej szczegółów i zapisy na stronie fundacji EY: http://www.ey.com/pl/pl/about-us/corporate-responsibility/pomoc-psychologiczna—turnus-terapeutyczny-2018

💙 Czekamy na Was z niecierpliwością 💙