💙 Wspólnie z Fundacją EY rozpoczęliśmy 2⃣ edycję turnusów terapeutycznych MNRI® dla 40 dzieci w wieku 1- 13 lat przebywającymi w rodzinnych formach opieki zastępczej 💙

👶 Projekt jest dedykowany dzieciom z zaburzeniami neurorozwojowymi w tym z: 👶

✅ FASD,
✅ ADHD,
✅ opóźnionym rozwojem psychomotorycznym i umysłowym,
✅ autyzmem,
✅ spektrum autyzmu,
✅ zespołem Aspergera lub specyficznymi trudnościami w nauce.

⚠ Głównym celem współpracy obu organizacji jest zbudowanie indywidualnych programów terapeutycznych dla dzieci z FASD oraz zaburzeniami neurorozwojowymi
w oparciu o autorską metodę MNRI® ⚠

🧐 Podczas terapii dzieciom towarzyszyć będą opiekunowie/rodzice zastępczy, którzy podczas indywidualnej pracy metodą MNRI® będą uczyć się od naszych terapeutów, w jaki sposób zmniejszać deficyty rozwojowe przyjętych dzieci. Na koniec turnusu przygotowywany jest indywidualny plan pracy do realizacji w domu 🧐

☝ Każdy pacjent uczestniczący w projekcie będzie miał możliwość uczestniczenia w turnusie dwukrotnie (drugi turnus będzie miał miejsce po ok 2-3 miesięcznej przerwie) ☝

🏘 Turnus terapeutyczny MNRI® ma charakter stacjonarny i odbywa się w siedzibach Instytutu w Warszawie i we Wrocławiu 🏘

💻 Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do śledzenia stron
👉 Międzynarodowego Instytutu dr Svetlany Masgutovej 👉 www.masgu.com oraz 👉 Fundacji EY 👉 http://www.ey.com/pl/pl/about-us/corporate-responsibility/fundacja 💻