Rybacka Joanna (Warszawa)

Starszy Specjalista w programach MNRI®
Nr licencji MNRI-CORE/13/15 ważne do maja 2018 roku.

Mgr fizjoterapii na wydziale Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Długoletni pracownik Międzynarodowego Instytutu Dr Svetlany Masgutovej (Wrocław, Warszawa). Terapeuta praktyk- specjalista w Programach MNRI- Masgutova Neurosensory-Motor Reflex Integration. Ma uprawnienia do prowadzenia terapii w ramach programów MNRI®:

MNRI ®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych ®
MNRI ®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych ® poziom 1
MNRI ®: Terapia NeuroTaktylna ®
MNRI ®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy ®
MNRI ®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych ®
MNRI ®: Integracja schematów odruchów stałych®
MNRI ®: Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych®
MNRI ®: Breathing reflexes and Integration®
MNRI ®: kursy IPET oraz inne nowe kursy zatwierdzone w SMEI, LLC, USA w szczególności: Reflex Integration for PTSD recovery ®, Reflex Biomechanics and Sensory-Motor Regulation Points ®


Busz Teresa (Warszawa)

Specjalista i Instruktor w programach MNRI®
Nr licencji MNRI-CORE/5/15 oraz MNRI-IL/6/15 ważne do maja 2018 roku.

Mgr wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej. Koordynator ds. edukacji w programach MNRI® w Międzynarodowym Instytucie dr Svetlany Masgutovej, tu także terapeuta bazowy- specjalista w Programach MNRI® – Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration oraz Instruktor w Programach MNRI®. Ma uprawnienia do prowadzenia terapii w ramach programów MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych®
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych poziom 1 i 2 ®
MNRI®: Terapia NauroTaktylna®
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy®
MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych®
MNRI®: Integracja schematów odruchów stałych®
MNRI®: Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych®
MNRI®: Breathing reflexes and Integration®
MNRI®: kursy IPET oraz inne nowe kursy zatwierdzone w SMEI, LLC, USA w szczególności: Reflex Integration for PTSD recovery, Reflex Integration for Stress-hormones Release, Basal Ganglia, MNRI® Parents Guide.

Mielno Camp Turnus Rehabilitacyjny

Turnus rehabilitacyjny Warszawa


Nowak Katarzyna (Warszawa)

Pracownik Międzynarodowego Instytutu dr Svetlany Masgutovej. Nabyła wszelką wiedzę i umiejętności z zakresu programów MNRI®.
Nr licencji: MNRI Core Specialist 19/18

Mgr fizjoterapii, wykładowca, licencjonowany terapeuta programów MNRI ® – Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Kierownik ds. międzynarodowych projektów naukowo – badawczych i dydaktycznych. Specjalista w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi w kraju i za granicą. Mgr Katarzyna Nowak w ramach programu MNRI® ma uprawnienia do prowadzenia następujących terapii:

MNRI ®: Maksymalizacja potencjału mózgu z MNRI
MNRI ®: Basal Ganglia Reflex Integration
MNRI ®: IPET Archetype Movement Integration
MNRI ®: IPET Neuro-Structural Reflex Integration
MNRI ®: IPET NeuroTactile Integration
MNRI ®: IPET Repatterning Reflex Integration
MNRI ®: Proprioceptive and Cognitive Integration
MNRI ®: Reflex Integration and Dyslexia
MNRI ®: Inegracja Ustno-Twarzowa cz.I i II
MNRI ®: Reflex Biomechanics and Sensory-Motor Reulator Points
MNRI ®: Reflex Integration for Stress-Hormone Regulation and Trauma Recovery
MNRI ®: Integracja odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. I i II;
MNRI ®: Brain Gym
MNRI ®: Integracja ukł. przedsionkowo-proprioceptywnego i rozwój procesów poznawczych
MNRI ®: Terapia Taktylna
MNRI ®: Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych wg dr Svietlany Masgutovej


Tatarczak Adriana (Warszawa)

Specjalista w programach MNRI®
Nr licencji MNRI-CORE/8/15 ważne do maja 2018 roku.

Mgr fizjoterapii, licencjonowany terapeuta programów MNRI®. Bierze udział w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi w kraju i za granicą. Posiada uprawnienia do prowadzenia terapii w ramach programów MNRI® na turnusach i w pracy klinicznej Instytutu:

MNRI ®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych ®
MNRI ®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych ®
MNRI ®: Terapia NeuroTaktylna ®
MNRI ®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy ®
MNRI ®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych ®
MNRI ®: Integracja schematów odruchów stałych ®
MNRI ®: Integracja Odruchów Ukłądu Oddechowego ®
MNRI ®: kursy IPET oraz inne nowe kursy zatwierdzone w SMEI, LLC, USA w szczególności: Reflex Integration for PTSD recovery ®


Zyzało Justyna (Warszawa)

Pracownik Międzynarodowego Instytutu dr Svetlany Masgutovej. Nabyła wszelką wiedzę i umiejętności z zakresu programów MNRI®.
Nr licencji: brak

Arteterapeuta, terapeuta programów MNRI®- Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Bierze udział w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi w kraju. Mgr Justyna Zyzało ma uprawnienia do prowadzenia Arteterapii oraz terapii w ramach programów MNRI® na turnusach i w pracy klinicznej Instytutu:

MNRI ®: Neurostrukturalna Integracja Odruchów®
MNRI ®: Terapia NeuroTaktylna®
MNRI ®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy®
MNRI ®: Repatterning i integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych®
MNRI ®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych®
MNRI ®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych®
MNRI ®: Maksymalizacja potencjału mózgu z MNRI® w klasie®
MNRI ®: IPET Neuro-Structural Reflex Integration®
MNRI ®: IPET NeuroTactile Integration®


Kowalska Anna (Warszawa)

Pracownik Międzynarodowego Instytutu dr Svetlany Masgutovej. Nabyła wszelką wiedzę i umiejętności z zakresu programów MNRI®.
Nr licencji: brak

Mgr fizjoterapii na II Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Terapeuta Kinesio Taping® oraz programów MNRI®- Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Bierze udział w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi w kraju. Mgr Anna Kowalska ma uprawnienia do prowadzenia terapii w ramach programów MNRI® na turnusach i w pracy klinicznej Instytutu:

MNRI ®: Terapia NeuroTaktylna®
MNRI ®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy®
MNRI®: Repatterning i integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych®
MNRI®: Neurostrukturalna Integracja Odruchów®
MNRI®: Integracja odruchów ustno – twarzowych®
MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych®
MNRI®: Integracja układu przedsionkowo-proprioceptywnego i rozwój procesów poznawczych®
MNRI®: Integracja Odruchów przy Dysleksji®
MNRI ®: Maksymalizacja potencjału mózgu z MNRI® w klasie®

Turnus rehabilitacyjny w Mielnie 11-24 marca

Turnus rehabilitacyjny 23-27 kwietnia 2018


Pawlicka Katarzyna (Warszawa)

Pracownik Międzynarodowego Instytutu dr Svetlany Masgutovej. Nabyła wszelką wiedzę i umiejętności z zakresu programów MNRI®.
Nr licencji: brak


Żukowska Joanna (Warszawa)

Pracownik Międzynarodowego Instytutu dr Svetlany Masgutovej. Nabyła wszelką wiedzę i umiejętności z zakresu programów MNRI®.
Nr licencji: brak

Magister fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, ukończyła studia podyplomowe z fizjoterapii w pediatrii na Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. Bierze udział w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi. Ma uprawnienia do prowadzenia terapii w ramach programów MNRI® na turnusach i w pracy klinicznej Instytutu.

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych®
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna® MNRI ®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy®
MNRI®: Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych®
MNRI®: Integracja odruchów ustno – twarzowych®
MNRI®: IPET NeuroTactile Integration®


Brodowska Estera (Wrocław)

Specjalista w pragramach MNRI®
Nr licencji MNRI-CORE/9/15 ważne do maja 2018 roku.

Mgr fizjoterapii, ukończyła studia podyplomowe w zakresie logopedii klinicznej na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Licencjonowany terapeuta programów MNRI®, prowadzi również terapie w środowisku wodnym. Pracownik Filii Międzynarodowego Instytutu dr Svetlany Masgutovej we Wrocławiu. Bierze udział w turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych w kraju i za granicą. Estera Brodowska w ramach programu MNRI® ma uprawnienia do prowadzenia następujących terapii:

MNRI ®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych®
MNRI ®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych®
MNRI ®: Terapia NeuroTaktylna®
MNRI ®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy®
MNRI ®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych®
MNRI ®: Integracja schematów odruchów stałych®


Skiba Elżbieta (Wrocław)

Pracownik Międzynarodowego Instytutu dr Svetlany Masgutovej. Nabyła wszelką wiedzę i umiejętności z zakresu programów MNRI®.
Nr licencji: brak

Mgr fizjoterapii oraz hipoterapeuta, terapeuta programów MNRI®- Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Bierze udział w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi w kraju. Mgr Elżbieta Skiba ma uprawnienia do prowadzenia terapii w ramach programów MNRI® na turnusach i w pracy klinicznej Instytutu:

MNRI®: Neurostrukturalna Integracja Odruchów®
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna®
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy®
MNRI®: Repatterning i integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych®
MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych®
MNRI®: Hormony stresu®
MNRI®: Integracja odruchów ustno – twarzowych®


Kowalska Monika (Wrocław)

Specjalista w pragramach MNRI®
Nr licencji MNRI-CORE/7/15 ważne do maja 2018 roku.

Mgr fizjoterapii na wydziela Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Licencjonowany terapeuta w Programach MNRI – Masgutova Neurosensory-Motor Reflex Reflex Integration. Bierze udział w licznych turnusach w kraju i za granicą. Ma uprawnienia do prowadzenia terapii w ramach programów MNRI®. Mgr Monika Kowalska ma uprawnienia do wykonywania terapii MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych®
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych®
MNRI®: Terapia NauroTaktylna®
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy®
MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych®


Waga Katarzyna (Wrocław)

Pracownik Międzynarodowego Instytutu dr Svetlany Masgutovej. Nabyła wszelką wiedzę i umiejętności z zakresu programów MNRI®.
Nr licencji: brak

Mgr fizjoterapii oraz hipoterapeuta, terapeuta programów MNRI®- Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Bierze udział w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi w kraju. Mgr Katarzyna Waga ma uprawnienia do prowadzenia terapii w ramach programów MNRI® na turnusach i w pracy klinicznej Instytutu:

MNRI®: Neurostrukturalna Integracja Odruchów®
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna®
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy®
MNRI®: Repatterning i integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych®
MNRI ®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych®
MNRI ®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych®

Specjaliści współpracujący z Instytutem

Specjalista w pragramach MNRI®
Nr licencji MNRI-CORE/14/15 ważne do maja 2018 roku.

Fizjoterapeuta, wieloletni współpracownik Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutovej. Certyfikowany terapeuta programów MNRI®. Ukończył szkolenie Terapii Manualnej B.Mulligan, terapii powięziowej FDM (Fascial Dystortion Model), Kinesiologytaping, Dotyku Dla Zdrowia, Original Play. Jako terapeuta MNRI® uczestniczył w turnusach rehabilitacyjnych w Polsce, USA, i Indonezji. Jakub Buraczewski ma uprawnienia do prowadzenia terapii w ramach programów MNRI® na turnusach i pracy klinicznej Instytutu:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych®
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych®
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna®
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy®
MNRI®: Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych®
MNRI®: Reflex Integration for PTSD recovery®
MNRI®: Kursy IPET: Level I, III, IV®
MNRI®: Balansowanie -praca z układem przedsionkowym®

Specjalista i Instruktor w pragramach MNRI®
Nr licencji MNRI-CORE/11/15 oraz MNRI-IL/10/15  oraz MNRI/CORE-A/2/15 ważne do maja 2018 roku.

Mgr pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagog, specjalista terapii pedagogicznej, licencjonowany terapeuta i instruktor programów MNRI® – Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Bierze udział w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi. Aktywnie pracuje nad redakcją artykułów i książek z zakresu programów MNRI®. Mgr Renata Chodyko ma uprawnienia do prowadzenia terapii MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych®
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych®
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna®
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy®
MNRI®: Integracja odruchów narodzin i po porodowych®

Specjalista i Instruktor w pragramach MNRI®
Nr licencji MNRI-CORE/4/15 oraz MNRI-IL/4/15 ważne do maja 2018 roku.

Mgr farmacji, licencjonowany terapeuta i instruktor programów MNRI® – Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration, terapeuta Integracji Sensorycznej, kynoterapeuta uprawniony do pracy w placówkach oświatowych, kierownik Sekcji Psa Terapeutycznego przy Oddziale Związku Kynologicznego w Gdyni. Bierze udział w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi. W swojej pracy wykorzystuje również wiedzę zdobytą na warsztatach: „Ruch Rozwijający metodą Veroniki Sherborne”, „Kreatywne znaczenie zabawy w pracy pedagogicznej”, „Original Play” oraz „Grawitacja a skuteczne uczenie się – warsztaty i zabawy na równoważni”. Posiada uprawnienia do prowadzenia terapii MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych®
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych®
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna®
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy®

Specjalista i Instruktor w pragramach MNRI®
Nr licencji MNRI-CORE/17/15 oraz MNRI-IL/5/15 ważne do maja 2018 roku.

Mgr pedagogiki, Terapeuta Diagnosta i Licencjonowany Instruktor MNRI®. Ma uprawnienia do prowadzenia wszystkich terapii dr Swietłany Masgutowej i pracuje nimi codziennie od 13 lat. Diagnosta i terapeuta Dysleksji Rozwojowej, gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej, wczesnej interwencji dzieci, młodzieży i osób dorosłych, Kinezjologii Edukacyjnej dr Paula Dennisona. Od kilku lat Wolontariuszka w Domu Dziecka i Ośrodku Adopcyjnym. Obecnie wykładowca w Kujawsko Pomorskiej Szkole Wyższej na studiach podyplomowych w Bydgoszczy. Ma uprawnienia do wykonywania następujących terapii:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych®
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych®
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna®
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy®
MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych®
MNRI®: Integracja schematów odruchów stałych®
MNRI®: Breathing reflexes and Integration®
MNRI®: Balansowanie -praca z układem przedsionkowym®

Specjalista i Instruktor w pragramach MNRI®
Nr licencji MNRI-CORE/6/15 oraz MNRI-IL/8/15 ważne do maja 2018 roku.

Mgr historii, pedagog terapeuta, specjalista z zakresu edukacji i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju, licencjonowany terapeuta i instruktor programów MNRI®-Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Bierze udział w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi w kraju i za granicą. Mgr Małgorzata Koczyk prowadzi zajęcia na Podyplomowym Uzupełniającym Studium Terapii Logopedycznej oraz na Podyplomowym Studium Wczesnej Interwencji Logopedycznej na Uniwersytecie Gdańskim. Jest certyfikowanym masażystą. Ukończyła szkolenia w zakresie Integracji Sensorycznej i „Original Play” wg dr Freda Donaldsona. Jest członkiem Stowarzyszenia „Promyczek” działającego na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Mgr Małgorzata Koczyk ma uprawnienia do wykonywania terapii MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych®
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych®
MNRI®: Terapia NauroTaktylna®
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy®
MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych®

Specjalista i Instruktor w programach MNRI®
Nr licencji MNRI-CORE/16/15 oraz MNRI-IL/7/15 ważne do maja 2018 roku.

Mgr fizjoterapii,  ukończone studia podyplomowe w zakresie pedagogiki i neurologopedii. Licencjonowany terapeuta i instruktor programów MNRI® – Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Bierze udział w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci i dorosłych z deficytami psychoruchowymi w kraju i za granicą. Aktywnie pomaga w przygotowaniu publikacji programów MNRI®. Współpracuje z Uniwersytetem Wrocławskim i Gdańskim oraz z Dolnośląską Szkołą Wyższą Prowadzi zajęcia  dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Logopedii , Neurologopedii Klinicznej, Oligofrenologopedii   oraz  Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka. Jest terapeutą Bowtech oraz instruktorem masażu Shantala. Ukończyła również szkolenia z arteterapii, kinezjologii edukacyjnej, dotyku dla zdrowia, neurofunkcjonalnej reorganizacji Metodą Padovan, neuromotorycznej regulacji obszarów ustno-twarzowych. Mgr Joanna Kowalewska ma uprawnienia do wykonywania terapii MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych®
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych®
MNRI®: Terapia NauroTaktylna®
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy®
MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych®

Specjalista i Instruktor w pragramach MNRI®
Nr licencji MNRI-CORE/3/15 oraz MNRI-IL/3/15 ważne do maja 2018 roku.

Mgr pedagogiki, oligofrenopedagog, licencjonowany terapeuta i instruktor programów MNRI® – Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Otrzymała tytuł: Międzynarodowy Specjalista MNRI®. Bierze udział w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi w kraju i za granicą. Mgr Anna Krasowska ma uprawnienia do pracy z wykorzystaniem wszystkich technik  w ramach programu MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych®
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych®
MNRI®: Terapia NauroTaktylna®
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy®
MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych®

Specjalista w pragramach MNRI®
Nr licencji MNRI-CORE/15/15 ważne do maja 2018 roku.

Fizjoterapeuta, wieloletni współpracownik Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutovej. Certyfikowany terapeuta programów MNRI®. Kinesiologytaping, ukończone szkolenia z Dotyku Dla Zdrowia, Original Play. Jako terapeuta MNRI® uczestniczyła w turnusach rehabilitacyjnych w Polsce, USA, i Indonezji. Izabela Leonik – Buraczewska ma uprawnienia do prowadzenia terapii w ramach programów MNRI® na turnusach i pracy klinicznej Instytutu:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych®
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych®
MNRI®: Terapia NauroTaktylna®
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy®
MNRI®: Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych®
MNRI®: Reflex Integration for PTSD recovery®
MNRI®: Kursy IPET: Level I, III, IV®
MNRI®: Balansowanie -praca z układem przedsionkowym®

Specjalista i Instruktor w pragramach MNRI®
Nr licencji MNRI-CORE/2/15 oraz MNRI-IL/2/15 ważne do maja 2018 roku.

Mgr matematyki specjalność nauczycielska-dyplom Uniwersytet Wrocławski. Specjalista wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka- studia podyplomowe na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Terapeuta integracji sensorycznej. Ukończone szkolenia z zakresu kinezjologii stosowanej, terapii czaszkowo-krzyżowej, terapii proprioceptywnej, arteterapii, metod wspierania dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki (u prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej), Original Play, kursy trenerskie z zakresu technik szybkiego czytania. Terapeuta i diagnosta programu Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów według koncepcji dr Swietłany Masgutowej. Uprawnienia do prowadzenia następujących terapii:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych®
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych®
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna®
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy®
MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych®
MNRI®: Integracja schematów odruchów stałych®
MNRI®: Breathing reflexes and Integration®
MNRI®: Integracja układu proprioceptywnego®

Specjalista w pragramach MNRI®
Nr licencji MNRI-CORE/10/15 ważne do maja 2018 roku.

Mgr pedagogiki opiekuńczej i terapeutyczne, licencjonowany terapeuta i instruktor programów MNRI® – Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Bierze udział w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi. Mgr Danuta Miśniak ma uprawnienia do prowadzenia terapii MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych®
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych®
MNRI®: Terapia NauroTaktylna®
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy®
MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych®

 

Specjalista w pragramach MNRI®
Nr licencji MNRI-CORE/12/15 ważne do maja 2018 roku.

Magister fizjoterapii, wieloletni pracownik Międzynarodowego Instytutu dr. S. Masgutovej w Warszawie ( 2009-2014r). Certyfikowany terapeuta programów MNRI®, metody NDT Bobath oraz terapii czaszkowo-krzyżowej. Jako terapeuta uczestniczyła  w wielu turnusach rehabilitacyjnych wg programów MNRI® w Polsce, USA, Kanadzie i Indonezji. Mgr Karolina Niezgodzka ma uprawnienia do prowadzenia terapii w ramach programów MNRI ® na turnusach i pracy klinicznej Instytutu:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych®
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych®
MNRI®: Terapia NauroTaktylna®
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy®
MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych®
MNRI®: Integracja odruchów układu oddechowego®
MNRI®: Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych®
MNRI®: Reflex Integration for PTSD recovery®
MNRI®: Kursy IPET: Level I, III, IV ®

Specjalista i Instruktor w pragramach MNRI®
Nr licencji MNRI-CORE/1/15 oraz MNRI-IL/1/15 ważne do maja 2018 roku.

Mgr sztuki, pedagog-terapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, licencjonowany terapeutą i instruktor programów MNRI® – Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Bierze udział w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi w kraju i za granicą. Mgr Beata Ogińska- Dutkiewicz od wielu lat organizuje kolonie letnie oraz warsztaty m.in dla dzieci z trudnościami w nauce. Mgr Beata Ogińska-Dutkiewicz ma uprawnienia do prowadzenia terapii MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych®
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych®
MNRI®: Terapia NeuroTaktylna®
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy®

Specjalista w pragramach MNRI®
Nr licencji MNRI-CORE/18/15 ważne do maja 2018 roku.

Nauczyciel dyplomowany, specjalista wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju  małego dziecka. Ukończone szkolenia w Metodzie Warnkego i Biofeedbacku. Terapeuta MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych®
MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych®
MNRI®: Terapia NauroTaktylna®
MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy®
MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych®
MNRI®: Integracja schematów odruchów stałych®
MNRI®: Breathing reflexes and Integration®
MNRI®: Balansowanie -praca z układem przedsionkowym®
MNRI®: Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych®

Terapeuci współpracujący na turnusach dr Svetlany Masgutovej

Nr licencji MNRI-S1/11/2015 ważne do maja 2018 roku.

Warszawa

Nr licencji MNRI-S1/19/2015 ważne do maja 2018 roku.

Koszalin

Nr licencji MNRI-S1/12/2015 ważne do maja 2018 roku.

Kraków

Warszawa